Родословная — BOZHESANA IZ MIRA KABANOVOY

BOZHESANA IZ MIRA KABANOVOY
SUNRISE DRAGON FAST ARROW

STSANJA STEPTABULOUS
YUSAN

GORNYI KHRUSTAL GERDA

BOSS IZ MIRA KABANOVOY
LADY SHANEL IZ MALAKHITOVOY SHKATULKI
База Родословных Пекинесов — http://ingrus.net/pekingese