Чемпион России

Родословная — BOLSHOE CHUDO OBVOROGITEL’NAYA OSOBA

BOLSHOE CHUDO OBVOROGITEL’NAYA OSOBA

NASLEDNY PRINTS IZ MIRA KABANOVOY

IKRUS HOBBI ZERRO

GLEMORUS YAUTARITA

YASHMA VELMOZHNAYA PANI

GLEMORUS LUCKI LOVEJOY
BOLSHOE CHUDO FEKLA
База Родословных Пекинесов — http://ingrus.net/pekingese