Чемпион России

Родословная — BOLSHOE CHUDO FABIO

BOLSHOE CHUDO FABIO

BOLSHOE CHUDO ROMANS V NOCHI

BOLSHOE CHUDO YUMORIST YUSTIK

BOLSHOE CHUDO ZVEZDOCHKA YASNAYA

BOLSHOE CHUDO FLORENSIYA FLORA

NASLEDNY PRINTS IZ MIRA KABANOVOY
GAYANE
База Родословных Пекинесов — http://ingrus.net/pekingese